UPPLANDS-BROGYMNASIET
Rätten till plikter

Upplands-Brogymnasiet är med för andra året i rad och detta år jobbar skolan med Rätten till plikter. Den innebär att vi alla har rätt att leva fria med våra rättigheter tillgodosedda utan diskriminering och förtryck.

Den säger också att vi alla har skyldigheter och ett ansvar gentemot samhället och att rättigheterna därmed får begränsas, men: endast på ett sätt som står i lagen. Anledningen till att rättigheterna alls får begränsas är att vi vill trygga hänsyn till andras rättigheter och välfärd samt allmän ordning.

Som en del av projektet bjöds Mona Sahlin in och talade i egenskap av ”nationell samordnare mot våldsbenägen extremism”. Monas budskap var ”har vi yttranderättighet så har vi kanske även yttrandeskyldighet att stå upp mot anti-demokratiska rörelser”. Ett mycket givande föredrag tyckte både elever, lärare och rektorer. Se mer på skolans hemsida. Dessutom pyntade de sin kub såhär fin på alla hjärtans dag:

12717805_10153265301156971_819273162717117315_n

12742626_10153265301076971_1348320367516970682_n
12814639_10153317896121971_7659364852442779966_n

Artikel 29

1.Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.
2.Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
3.Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

(källa)
English