KARLFELDTGYMNASIET
Rätten till en omvärld

I oktober publicerade Avesta Tidning en artikel innehållande ett filmklipp om ankomsten av kuben till Karlfeldtgymnasiet. Spännande att se sluttampen av kubens resa till gymnasiet!

Samhällsprogrammet ska tillsammans med elever från IM jobba med detta och på olika vis gestalta sina idéer, kunskaper och visioner inuti kuben. Med 60 miljoner på flykt idag och utmaningen att 250 miljoner klimatflyktingar väntas inom några tiotals år är det viktigt att vi tillsammans skapar en värld där alla människors lika värde är en naturlig tanke. Eleverna ska sprida sina tankar och kunskaper om mänskliga rättigheter till andra eftersom detta, tillsammans med civilkurage, gör skillnad!

Maria Vogel, lärare på skolan berättar: ”Full gång här i Avesta fast kuben har stått lite orörd vid skolans igång sen november. Vi har haft invigning av arbetet i januari med att sett God Afton Herr Wallenberg med efterföljande diskussioner. I svenska, historia och samhällskunskap har vi arbetat med verktygslådan och eleverna är indelade i grupper tillsammans med iM eleverna. Vi har 9 grupper som fokuserar på Artikel 28 och vi har diskuterat fram gestaltningen i kuben.
Vi har också lyckas engagera Avesta kommun och i sommar kommer kuben så vid Verket tillsammans med Avesta Art .Kuben bli då aktiv även på sommaren. Våra elever ca 10 st kommer att erbjudas sommarjobb på Verket att guida Avesta Art och vår kub. Det känns så bra att få sprida arbetet om MR inte bara i skolan utan till större målgrupp”

12191993_10156140249500405_8853794115025488580_n

Artikel 28

Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.

(källa)
English