ANDERSTORPSSKOLAN SKELLEFTEÅ
Rätten till utbildning

På Anderstorpsskolan jobbar elever i årskurs tre på estetiska programmets med ett antal produktioner kopplade till kubens budskap: Rätten till utbildning.

– Det kommer att hända saker kring kuben både på skolan och bland allmänheten, säger Pia Jonsson, som studerar vid programmets bildinriktning.

Amirali Tajik, som läser film- och tv-produktion tillägger:
– Vi kommer att göra mycket när det gäller kontraster kring utbildning och det ska bli totalt sju filmer. Läs mer här.   

Se alla filmerna här!

 

12729031_961590923878545_7185285551193056093_n12741893_965541956816775_1752712069445309540_n

Artikel 26

1.Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

2.Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.

3.Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

(källa)
English