FRYSHUSET
Rätten till ett människovärde

 

Fryshuset har varit med i projektet två år i rad och fokuserat på Rätten till ett människovärde.

12661959_1090516320979926_1829231954092609289_n

Kuben levereras!

Artikel 23

1.Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.
2.Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.
3.Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.
4.Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.

(källa)
English