TIMRÅ GYMNASIUM
Rätten till medbestämmande

I september uppmärksammades det i Sundsvalls Tidning att Timrå Gymnasium  blivit utvalda till att delta i Kubprojektet. Under förintelsens minnesdag, den 27 augusti, besökte Raoul Wallenbergpristagaren Emerich Roth skolan för att personligen dela ut Emerichfondens 27 januaripris, för samhällsvetenskapsprogrammets arbete med att hålla minnet av Förintelsens offer levande.

Priset delades ut av Emerichfondens grundare Emerich Roth under ceremoniella former på Förintelsens internationella minnesdag, onsdag den 27 januari. Dagen bestod av föreläsning, filmvisning, frågestund och sångframträdanden. Prisceremonin avslutades med ljuständning och invigning av gymnasiets kub för mänskliga rättigheter

– Priset går till skolor som med stort engagemang arbetar med att hålla Förintelsens minne levande. En del skolor gör det på ett alldeles speciellt sätt, en sådan skola är Timrå gymnasium, säger Emerich Roth.

12439021_10153833310491763_6494557009137217686_n

12654365_10153848225651763_5980783022905968763_n

Inuti kuben fick eleverna beskriva vad medbestämmande betyder för dem.

Artikel 21

1.Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.

2.Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.

3.Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.

(källa)
English