IT-GYMNASIET SÖDERTÖRN 
Rätten att inte kränkas

För andra året i rad är IT-gymnasiet Södertörn med i Kubprojektet och denna gång jobbar de med rätten att inte kränkas. Se film om när kuben levererades till skolan här.

Artikel 8

Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning. (källa)

English