JENSEN GYMNASIUM SÖDRA
Rätten till frihet i tanken

Jensen gymnasium Södra  är med för andra året i rad i Kubprojektet. De utbildar även sina elever i Självledarskap som skapar skillnad som en del av Kubarbetet.

Ungdomar jensen, foto erik cronsvall

Artikel 18

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor. (källa)

English