POLHEMSSKOLAN LUND
Rätten till äktenskap och familj

På Polhemsskolan i Lund kommer alla klasser att jobba med mänskliga rättigheter men det är framförallt samhällsklasserna som jobbar med kuben och dess innehåll, detta sker mellan sportlovet och påsklovet. Läs mer här.

Artikel 16

1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.

2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.

3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

English