RÄTTEN TILL ASYL I ANDRA LÄNDER
SUNDSVALL GYMNASIUM

Sundsvalls gymnasium arbetar med Rätten till asyl. Under tårterminen hölls en invigning med bland annat elever från introduktionsprogrammet som spelade trummor, elever som höll tal och sjöng samt tal av barn- och utbildningsnämndens ordförande

Lärare Carina Lundin berättar:

”Igår genomfördes den officiella invigningen av vår kub -Rätten till asyl. Vi har väntat tills denna vecka då vi har internationellt besök av elever och lärare från sju länder och vi verkligen vill synliggöra hur viktigt det här är. Vi jobbar tillsammans kring hållbarhetsmålen och lyfte därför också mänskliga rättigheter tillsammans med våra vänner från England, Litauen, Polen, Rumänien, Tjeckien, Italien och Portugal.”

995342_1036592583069586_3943876077492689571_n

Kuben öppnas upp

12799281_1036592289736282_7147725349130838142_n

Oskar Norgren, tredjeårselev på Västermalms Naturvetenskapliga program håller ett gripande tal om om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. Och han gjorde ett så starkt intryck att många i publiken hade tårar i ögonen.

10518968_1036592369736274_4516426072060074926_n

Sverigekända idoldeltagaren Saron Abraham Tewelde som går tredje året på Naturvetenskapliga programmet hos oss är en av dem som sitter fast i asylprocessen. Med spröd röst och mycket värme framförde hon den svenska nationalsången.

ARTIKEL

1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.

2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

English