STRÖMBACKASKOLAN
Rätten till ett rättvist straff

Strömbackaskolan i Piteå jobbar med rätten till ett rättvist straff och de har bland annat inrett sin kub med en pengastol med droppande blod. 852_1716614645261381_2623552443595978096_n

 

 

Artikel 11

1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.

2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

(källa)

English