YBC NACKA
Rätten att erkännas som person

YBC Nacka hade invigning av sin kub den 2:e februari och Raoul Wallenberg Academy var där och talade. Se klipp här.

Eleverna har gått kursen Självledarskap som skapar skillnad för att kartlägga sina värderingar och få verktyg och inspiration för att göra skillnad. De har även fått ett spännande uppdrag att slutföra på fem veckor:

UPPDRAG KUBEN2016:

Du är Raoul Wallenberg i dagens Stockholm.
Du jobbar i en anda av civilkurage, mod och kreativitet.
Du vill synliggöra frågor och göra skillnad kring varje människas rätt att erkännas som person.(FNs mänskliga rättigheter, artikel 6)

VAD GÖR DU?
HUR FÅR DU MED FLER ATT ARBETA I DIN ANDA?

 

YBC Nacka KubinvigningArtikel 6

Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

English