RINKEBYSKOLAN
Rätten till frihet

Rinkebyskolan är en grundskola som blivit tilldelad att jobba den första mänskliga rättigheten.

Artikel 1

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

English